.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 


ÄTA - rapporter

Här kan ni som projektansvarig underleverantör eller anställd skriva in daglig ÄTA Rapport.

För att få ett så smidigt flöde och så lite stopp i arbetena på varje objekt, så skall projektansvarig underleverantör ha löpande samtal under dagen med kund om Äta arbeten som utförts och som kund har önskemål om att få utfört.

Projektansvarig underleverantör sammanställer ÄTA - arbeterna i nedan formulär som muntligt kommits överens om med kund och som kund har önskemål om att få utfört.

Vi på Boka tjänster i Sverige skickar sedan detta formulär i sin helhet till kund för godkännande 


 

 ÄTA-arbeten i från underleverantör eller egenanställd