.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 

Tjänsteföretaget

Boka tjänster nu i Sverige

Beställare

Du har kommit hit för att du valt ett av Sveriges bästa tjänsteleverantörer Boka tjänster i Sverige som förutom att leverera förstklassiga tjänster även arbetar med Säker Beställning och Säker Betalning i samarbete med ROT-FINANS.

Säker Beställning är att beställningen görs digitalt med kopia hos båda parter samt en på vår server. Eventuella ändringar eller tillägg görs även de här vilket resulterar i att det aldrig råder oklarhet i vad som sagts och av vem. Tryggt för dig och tryggt för oss. 

Säker Betalning är att Boka tjänster i Sverige vet att vi får betalt och att du vet att du endast betalar för beställda och fackmässigt utförda tjänster.

Helt enkelt som det alltid borde vara. 

Hur loggar jag in?

I samband med att vi skapade sin offert skickade vi ut ett mail till dig innehållande dels ett diarienummer (d-nummer) samt en sex tecken lång kod. Mailadresser så som gmail, hotmail, yahoom m.m skickas det inte ut ett mail med kod (osäkra adresser)utan vi postar fysiskt en kod

Logga in
För att logga in skriver du först ditt d-nummer, t.ex. D1234 som har kommit med mail till er.
Skriv sedan in det postnummer där du är mantalsskriven, t.ex. 12345.
Genomför inloggningen med att klicka på "Logga in".

Godkänna offert
Efter inloggning kan du titta igenom din offert samt godkänna den.
För att godkänna offerten klickar du först på knappen godkänn och sedan skriver du in den sex tecken långa koden du fått på mail som vi skickade till dig. I de fall där mailadressen är exempelvis hotmail, gmail.msn, yahoo m.m (icke säkramailadresser)så kommer det fysiskt en kod till den adress där du är mantalsskriven idag som du använder för att godkänna.

Säkra mailadresser är:

förnamn.efternamn@företag.se


Om du ännu ej fått mail eller brevet från oss ber vi dig att kontakta ROT-FINANS via mail till info@rotfinans.se eller telefon 040-26 95 00.