.
 TJÄNSTEFÖRETAGET
 BOKA TJÄNSTER I SVERIGE AB 

Tjänsteföretaget

Boka tjänster nu i Sverige

Vi gör det vi är bra på – så du kan göra detsamma.

Så börja finansera dina affärer via ROT-FINANS. 


ROT finans hjälper enbart företag inom hantverkssektorn och kundnytta och enkelhet styr verksamheten, så det är varken svårt, invecklat eller dyrt att använda sig av våra och ROT-FINANS tjänster.


ROT finans internettjänst hanterar all administration som dina jobb medför, från offert till betalningspåminnelser. Allt sköts automatiskt.

Och genom att använda dig av ROT-FINANS tjänster, förenklas inte bara din administrativa sida i företaget. Du kan tryggt gå vidare till nästa projekt utan att oroa dig för uteblivna eller långsamma betalningar.

Som kund hos ROT-FINANS är du alltid säker på att fackmässigt utförda arbeten blir fullt betalda inom 2 bankdagar. Skulle kunden inte betala, så är det helt enkelt ROT-FINANS problem.